Motto: Ak chceš zmeniť ostatných, musíš zmeniť najskôr seba...